top of page

KISS pro hromadná oslovení

KISS (svolávač) umí oslovit mnoho adresátů najednou. Když se hraje o čas, vyřídí komunikaci, předá pokyny a počká na odezvu.

Systém pomáhá v nouzi i při každodenních povinnostech. Je užitečný napříč celou organizací. Práce se KISS je snadná a rychlá.

 • Hromadně osloví příjemce a sbírá odpovědi

 • Je připravený na běžné i nečekané situace

 • Zahrnuje nástroj pro svolání krizového týmu

 • Umožňuje plošně informovat adresáty

 • Ukáže polohu a stav na mapě

 • Oslovuje hlasem, SMS, e-mailem a pomocí aplikace

 • Je připravený pro všechny typy zařízení

 • Není potřeba cokoli instalovat

 • Umožňuje propojení s hardwarem (SOS tlačítka, čidla)

111.png
O Systému
portrait-happy-woman-using-mobile-phone.jpg

KISS umí rychle informovat velké množství adresátů. Hlasem, textovou zprávou, e-mailem a pomocí upozornění do mobilní aplikace. Pokud je potřeba, sbírá odpovědi oslovených a zachová se podle nich.

 • Kontaktování náhradníků, pokud příjemci nereagují

 • Eskalace informací na vyšší místa

 • Volba jiného způsobu oslovení

 • Poslání potvrzení, že vše proběhlo v pořádku

Může se stát, že někoho KISS nezastihne. (Možná je příjemce mimo signál, nebo si ještě nezapnul telefon.)

V takovém případě umí opakovat oslovení.

V KISS jsou uložené pokyny,

koho má systém v určitých situacích kontaktovat — jde o takzvané scénáře. Těchto scénářů si v KISS můžete připravit tolik, kolik uznáte za vhodné.

Hned po odeslání sdělení budete moci sledovat, kdo informaci už dostal a kdo ještě ne. Aby byla práce s KISS co nejpříjemnější, uvidíte vše hezky vyjádřeno v grafech.

Proč si vybrat KISS

Plně automatické řešení

Další cestou, kterou KISS nabízí, je pravidelné rozesílání informací (pozvánky na poradu, upomínky, instrukce pro zaměstnance). Systém kontaktuje příjemce v předem naplánovaném čase. Samotné oslovení je pohodlné také v tom, že KISS převede psané sdělení do mluvené formy. Neméně užitečná je funkce pro nastavení důležitosti adresáta — vedoucí či odborné zaměstnance lze při oslovování upřednostnit. Doplňkové moduly KISS přináší například možnost kontaktovat příjemce ve vybrané oblasti, nebo spouštět oslovení stisknutím jediného tlačítka. 

Spolehlivost:

926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png

Automatizace:

926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png

Nastavení priorit:

926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png

​Systém urychluje komunikaci v krizových chvílích i za běžného provozu. Ve stresových situacích odbourává zmatky při oslovování, za normálních okolností šetří

čas a peníze – v obou případech využívá předem připravené scénáře komunikace. S KISS je snadné pracovat, navíc nemusíte nic instalovat.

2.png

Pro všechna zařízení

Není důležité, jaké zařízení právě používáte, oslovení můžete spustit z jakéhokoli počítače, telefonu či tabletu.

logo-android.png

Android

telefony, tablety

logo-windows.png

Windows

telefony, tablety, počítače

logo-apple.png

iOS, MacOS

telefony, tablety, počítače

logo-linux.png

Linux

počítače

Co když potřebujete naléhavě svolat krizový štáb a máte u sebe jen mobilní telefon? Není třeba chvátat k počítači, případně začít listovat v telefonním seznamu zaměstnanců. Pomocí mobilu spustíte automatické kontaktování osob a KISS se o vše postará sám...

 

Uživatelské rozhraní je nyní dostupné ve třech jazycích. Samotný text oslovení může být v některém ze sedmnácti jazyků. Vaše sdělení systém převede na hlas, a příjemce si ho může poslechnout nejen v češtině, ale také například v angličtině, němčině a dalších jazycích...

Rozšíření

Rozšíření funkcí KISS

Svolávací systém ve svém základním provedení nabízí řadu funkcí. Jádrem je hromadná komunikace a svolávání osob. Pokud patříte mezi náročnější zákazníky, můžete si vybrat z různých rozšíření systému. K mání jsou moduly pro práci s mapami, mobilní aplikace nebo napojení na hardware.

Table.jpg

KISS jako stavebnice

Základem KISS je hromadná komunikace – oslovení několika příjemců najednou,

sběr zpětné vazby, případně další návazné kroky. Pro náročnější zákazníky

máme doplňkové moduly,

které přináší spoustu užitečných funkcí.

speaker-filled-audio-tool.png

MODUL KISS

Krizovým manažerům pomůže modul KISS při živelních pohromách, stavech ohrožení, hromadných nehodách a podobně nepříjemných situacích. Modul nabízí scénáře pro krizové týmy.

user.png

MODUL MATRIX

Modul je zajímavý především pro města a obce. Občané si sami určí, o jaký typ informací mají zájem (například parkování ve vybrané ulici). Systém jim požadované informace posílá automaticky.

compass.png

MODUL MAPY

Tento modul je vhodný pro společnosti a organizace, jejichž zaměstnanci se pohybují v terénu, nebo je potřeba monitorovat je uvnitř budov. Modul MAPY nabízí lokalizaci a sledování stavu.

switch.png

MODUL API

Toto rozšíření systému umožňuje propojit Svolávač s okolními systémy. Za zmínku stojí možnost napojení na hardware, v praxi to vypadá tak, že můžete svolávat adresáty stisknutím tlačítka.

smartphone.png

MODUL MOBIL

Modul MOBIL je varianta pro firmy či instituce, které chtějí nabídnout komunikaci pomocí mobilní aplikace. Aplikace přijímá PUSH notifikace, také je možné oslovit lidi v určité oblasti.

medicine-briefcase.png

MODUL SHARP

SHARP také zajišťuje svolávání, nicméně jeho filozofie a použití jsou trochu jiné. Jde o software, který kontaktuje dobrovolné záchranáře, již se ocitli v blízkosti osoby s vážnou poruchou zdraví.

Modul MAPY

Pokud potřebujete hromadně oslovovat adresáty a zároveň mít přehled o jejich pohybu a aktuálním stavu, je Svolávač ideální volbou. Díky tomuto modulu můžete zobrazit, kde se daná osoba nachází. Svolávací systém vám umožní kontaktovat příjemce ve vybrané oblasti.

 • Monitorování osob

 • Lokalizace zaměstnanců v terénu

 • Kontrola pracovníků v nebezpečných prostorech

 • Schopnost rozpoznat neobvyklé stavy

 • Zpětná kontrola trajektorie

 • Možnost oslovit adresáty v určité oblasti

compass.png

Modul MAPY je bezvadný pomocník pro společnosti, které potřebují sledovat pohyb zaměstnanců v terénu. Kromě toho umí kontrolovat polohu a stav osob i uvnitř budov.

smartphone.png

Modul MOBIL rozšiřuje svolávací systém o další typ komunikace – příjemce můžete zastihnout na jejich telefonech díky PUSH notifikacím mobilní aplikace.

Modul MOBIL

Zákazníci, kteří si pořídí svolávací systém s modulem MOBIL, mohou oslovovat příjemce dalším oblíbeným způsobem – pomocí mobilní aplikace. Vedle úspor prostředků hovoří pro takovou komunikaci i další argumenty. Například oslovení osob, které mají nastaven určitý stav, nebo se právě pohybují ve vybrané (třeba i rizikové) oblasti.

 • Mobilní aplikace pro KISS

 • Komunikace pomocí PUSH notifikací do telefonu

 • Výběr z několika stavů uživatele

 • Oslovení uživatelů ve vybrané oblasti

 • Kombinace podmínek pro oslovení (poloha / stav)

 • Úspora prostředků oproti hlasu a SMS

Modul MATRIX

Svolávač s modulem MATRIX je užitečný nástroj, pomocí kterého města a obce oslovují veřejnost. Zájemci si na obecním webu zatrhnou, o jaký typ zpráv mají zájem, a vyplní svoje telefonní číslo. To je vše. Následně dostávají vyžádané informace až do svého mobilního telefonu. Díky tomu například nezapomenou přeparkovat auto, když probíhá čištění ulic...

 • Přesně cílená sdělení do mobilu

 • Doručení pouze vyžádaných zpráv

 • Výběr témat samotným uživatelem

 • Automaticky rozesílané informace

 • Příklad okruhů: doprava, výluky, kulturní akce, změny úředních hodin apod.

 • Ideální nástroj pro města a obce

user.png

Díky modulu MATRIX si lidé mohou sami vybrat, jaký typ informací budou odebírat. KISS vám například bude posílat pouze informace o čištění ve vaší ulici...

Modul MATRIX

Modul API

switch.png

Modul API je užitečný v mnoha ohledech – především nabízí propojení s hardwarem, takže k oslovení osob není potřeba ani telefon. Například stisknutí SOS tlačítka zahájí svolávání krizového týmu...

Kromě propojení s hardwarem jako jsou SOS tlačítka, průmyslové panely, tablety a další zařízení, umožňuje KISS například použití čidel. Když v serverovně čidlo zaznamená nebezpečně se zvyšující teplotu, pošle informaci do svolávacího systému, který automaticky uvědomí techniky. Pokud se zastaví výrobní linka a zaměstnanec stiskne SOS tlačítko, systém automaticky osloví management.

 • Propojení s okolními systémy

 • Napojení na hardware

 • Využití SOS tlačítek, dveřníků apod.

 • Propojení s čidly a dalšími vstupně-výstupními zařízeními

 • Nastavitelné parametry

 • Spuštění oslovení stisknutím tlačítka

 • Zahájení svolávání při překročení teploty

MODUL API

Modul SHARP

Už v průběhu pilotního provozu v rámci Královéhradeckého kraje pomohl SHARP zachránit několik lidských životů. Automaticky oslovil dobrovolné záchranáře, kteří byli zrovna blízko zraněného. Díky SHARP a profesionálnímu zásahu dobrovolníků, přišla pomoc ještě před příjezdem sanitky.

medicine-briefcase.png
 • Zobrazuje zásahy na mapě

 • Hledá nejbližšího záchranáře

 • Hromadně oslovuje dobrovolníky

 • Plánuje trasu ke zraněnému

 • Zobrazuje dostupné defibrilátory

Modul SHARP stojí trochu bokem od hlavní větve Svolávače. Jeho zaměření je jiné – v případě potřeby oslovuje dobrovolné záchranáře, kteří jsou blízko zraněné osoby.

Sharp

Využití KISS systému

KISS pomáhá všude, kde je nutné rychle a snadno oslovit více adresátů. Dobře slouží například v nemocnicích, výrobních podnicích či obchodních řetězcích. Také funguje jako prostředek pro komunikaci měst a obcí s obyvateli.

Image by Piron Guillaume

Zdravotnická zařízení

Traumatologické plány, vizity, jednání etické komise, oslovení lékařů a sester. Také v těchto případech může systém pomoci v nemocnicích.

Image by JESHOOTS.COM

Podniky a organizace

Svolání krizového týmu, plošné informování zaměstnanců při výpadcích proudu nebo sítě, svolávání porad. Nejen s tím pomáhá Svolávač v podnicích.

Image by Richard Goff

Dobrovolní záchranáři

Než přijede ke zraněnému sanitka, hraje každá sekunda roli. Možná je nablízku člověk, který umí poskytnout první pomoc. Toho vyhledá SHARP.

Využití

Systém pro různé situace

KISS je připravený na nejrůznější situace, které mohou vaši organizaci potkat. Ať jde o zásah vyšší moci, poruchy v technice nebo například únik nebezpečných látek z přilehlé továrny, systém je tu od toho, aby se co nejlépe postaral o komunikaci v těžkých chvílích. Při běžném pracovním dni pomůže se svoláním schůzky, plošném informování kolegů či sběrem podnětů od kolegů.

Rychlost oslovení:

926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png

Sběr odezvy:

926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png

Jednoduchost použití:

926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png
banner-mini-povodne-2.jpg

Živelné pohromy

V posledních letech stihla Českou republiku řada přírodních pohrom. Značné škody napáchaly povodně a orkány, svoji daň si vybraly i další živly. V takových situacích je kvalitní komunikace naprosto zásadní. KISS je na krizové chvíle připravený...

 • Rychlé obeznámení se situací

 • Předání instrukcí všem odpovědným osobám

 • Komunikace uvnitř i vně organizace nebo úřadu

 • Neustálý přehled o stavu svolávání

 • Možnost napojení na SOS tlačítka a další HW prvky

Rychlá a kvalitní komunikace při povodních může zachránit nejen majetek, ale leckdy i zdraví a životy...

Krizový manažer může pomocí několika klepnutí na telefon svolat tým, který bude situaci řešit. Díky předem připravenému scénáři se snižuje riziko zmatků a nedorozumění.

Kolize ve výrobě

Výpadek ve výrobním závodu stojí nemalé peníze. Pokud už se výroba zastaví, je třeba ji co nejdříve opět spustit. KISS s modulem API dostane klíčové lidi na určité místo a pomůže zkrátit prostoje — stačí stisknutí jediného tlačítka.

 • Plošné informování zaměstnanců o výpadku

 • Svolání vedení a krizového týmu

 • Jednoduché spuštění

 • Propojení s HW prvky v areálu (tlačítka, dveřníky, čidla atd.)

 • Uchování všech oslovení, včetně podrobných statistik

Image by Christopher Burns

KISS tedy funguje jako softwarová vrstva úzce napojená například na SOS tlačítka. Po stisknutí takového tlačítka systém automaticky zahájí svolávání. Není třeba telefon ani nic dalšího.

Když se nečekaně zastaví výrobní linka, je každá sekunda drahá... KISS ihned spojí management s odpovědnými zaměstnanci.

Industrial Engineer

KISS pomůže pracovníkům spustit takzvaný traumatologický nebo krizový plán. Svolávající osoba nemusí znát podrobnosti plánu, systém vše zařídí sám.

Nestandardní situace

Když jde o zdraví a životy, potřebují bezpečnostní pracovníci — a nejen oni — spolehlivý nástroj pro zajištění komunikace. KISS zahrnuje všechny nezbytné funkce pro svolání týmu a spuštění traumatologického plánu ve zdravotnických zařízeních nebo krizového plánu v podnicích.

 • Nástroj pro spuštění traumatologického nebo krizového plánu

 • Při pohybu nebezpečných osob

 • Při stavech ohrožení

 • V případě kalamit, kolizí a zásahu vyšší moci

 • Při evakuaci budov Svolání všech povolaných osob

 • Kontrola předání informace a sběr odezvy

 • Plošné informování obyvatel

 • Stálý přehled o průběhu informování

KISS je systém pro mimořádné události, kdy rychle svolá krizový tým. Pokud se někomu nedovolá, zkusí to znovu za chvíli. Případně osloví vybraného zástupce.

SHARP ve zpravodajství

Nejznámější modul KISS – SHARP – je díky svým zásluhám často v zájmu médií. Pravděpodobně jste na reportáž s dobrovolnými záchranáři narazili v televizním, internetovém nebo jiném zpravodajství...

TV NOVA

TV Barrandov

TV V1

Online svolávací systém

Svolávač běží v cloudu, díky tomu není potřeba systém instalovat. Online provoz svolávacího systému má i tu výhodu, že máte vždy po ruce nejaktuálnější verzi.

Zeptat se na podrobnosti

KISS za běžného dne

Kritické situace nejsou jedinými chvílemi, kdy systém pomáhá s komunikací. Výborně se uplatní při kterékoli činnosti, kdy je třeba oslovit více příjemců, nebo svolat určité lidi na vybrané místo.

KISS zvládá i ankety a dotazníky.

Reference

Úniky chemikálií

Pokud je ve vaší blízkosti chemický závod, zimní stadion nebo třeba benzínová pumpa, zřejmě máte připravené krizové scénáře pro případ úniku nebezpečných látek. KISS s modulem MATRIX může tento scénář podpořit a být nástrojem pro rychlou hromadnou komunikaci.

 • Rychlost díky předem připraveným scénářům

 • Více způsobů oslovení — hlas, SMS, mobilní aplikace a e-mail

 • Kontrola předání sdělení

 • Možnost eskalovat informování

 • Spuštění scénáře kterýmkoli zaměstnancem

Díky modulu MATRIX je informování občanů o úniku chemikálií velmi snadné. Kromě toho KISS samozřejmě kontaktuje členy krizového týmu a počká na jejich odpověď. Pokud by se někomu nedovolal, okamžitě osloví vybrané zástupce a upozorní na danou situaci.

Image by Luis Villasmil

Při úniku nebezpečných látek se hraje o čas. KISS díky předem připraveným scénářům dokáže svolat všechny důležité lidi.

KISS v podnicích

billa-logo_edited.png
EON_Logo_B_edited.png
download_edited.jpg

KISS ve zdravotnictví

logo_edited.png
logo-1_edited.png
IK+EM_edited.png
logo3_edited.png
Logo nemji final_edited.png
logo-fn_edited.png
business-hand-with-mobile-phone.jpg

Díky živé ukázce systému si uděláte přesnější představu o tom, jak lze KISS využít a co všechno umí. Stačí nám jen zavolat nebo napsat...

Kontakt

Možná má vaše společnost specifické potřeby a váháte, zda vám může KISS pomoci. Systém vám rádi ještě podrobněji představíme a zodpovíme případné dotazy. Zastihnete nás na níže uvedených kontaktech.

Systém běží v mnoha českých podnicích — některé se zaměřují na výrobu, jiné dodávají energii, mezi naše zákazníky patří i významný obchodní řetězec. KISS úspěšně pomáhá i v českých nemocnicích. Modul SHARP pomáhá zachraňovat životy ve východních Čechách a další kraje se brzy připojí.

Kontakt
bottom of page