top of page

SAFETRON - bezpečnostní
a signalizační systém

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

Ze zákona má každý zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Zaměstnavatel zajistí naplnění povinností, které jsou mu uloženy nařízením vlády č. 28/2002 Sb., převážně tím, že vytvoří podmínky pro bezpečnou práci svých zaměstnanců.

NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ

robot-forklift-efficiently-sorting-hundreds-parcels-per-houragv3d-rendering.jpg

Bezpečnostní světelné systémy

AdobeStock_432995243.jpeg

EMERGENCY audio/vizuální prvky

Komplexní řešení prevence rizik na pracovišti zajistí bezpečné pracovní prostředí pro vaše zaměstnance.

worker-operating-forklift-machine-relocating-goods-large-warehouse-center.jpg

Monitoring pohybu techniky

Image by Scott Webb

Monitoring pohybu osob

KONTROLA POHYBU
V PROSTORU I MIMO NĚJ

worker-operating-forklift-machine-relocating-goods-large-warehouse-center.jpg

MONITORING POHYBU MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Zajistěte bezpečnost ve vašem provozu kontrolou pohybu manipulační techniky. V prostorách, kde je pohyb osob a manipulační techniky, je zvýšené riziko úrazu. Pro kontrolou pohybu manipulační techniky, je instalován senzor pohybu (tagy) na techniku. Do prostoru jsou umístěny kotvy pro monitoring těchto tagů. Odpovědná osoba tak může kontrolovat a ovládat prostor pro pohyb manipulační techniky. Systém zvládne i hlášení v případě vjezdu techniky do nežádoucího prostoru.

POPIS

SYSTÉMU

• Využití UWB navigace indoor tagy nebo GPS pro outdoor

• Vyhodnocení pohybu (heatmapa) - identifikace problematických míst

• Otevírání dveří - autentikace vozíku na základě tagu a otevření/odemčení. přístupu

• Rozsvěcení světel - světla se rozsvítí pouze v té části haly, kde je pohyb - jinak se zhasínají

• Zvýrazňování nebezpečných míst při pohybu zaměstnance (LED projektor, Maják, Akusticky)

• Realtime vyhodnocení nebezpečí (Pohyb zaměstnanců ve stejné zóně, Nebezpečná místa, hodně vozíků ve stejné zóně)

• Opuštění operačního prostoru - vozík vyjel mimo povolenou zónu

MONITORING POHYBU OSOB

V každé provozovně, skladovém prostoru či jakékoli průmyslové či obchodní hale je potřeba zajistit bezpečnost prostoru a v něm uloženého materiálu, produktů či zboží. Za pomocí našeho systému budete mít pod kontrolou pohyb vašich zaměstnanců a jiných osob v konkrétním vámi určeném prostoru.

Image by Scott Webb

POPIS

SYSTÉMU

• Využtí UWB navigace pro monitoring pohybu zaměstnanců

• Vyhodnocení pohybu (heatmapa)

• Otevíráni dveří - autentikace zaměstnance na základě tagu a otevření/odemčení přistupu

• Rozsvěcení světel - světla se rozsvítí pouze v té části haly, kde je pohyb - jinak se zhasínají

• Vstup do nebezpečné zóny

• Zvýrazňování nebezpečných míst při pohybu zaměstnance (LED projektor, Maják, Akusticky)

PREVENCE RIZIK NA PRACOVIŠTI

EMERGENCY AUDIO/VIZUÁLNÍ PRVKY

Každé pracoviště a prostor vyžaduje individuální bezpečnostní prvky. Naše audio/vizuální prvky je možné vzájemně propojovat a napojovat na váš již využívaný systém.

• Maják
• LED projektor, reflektor
• Hlasové upozornění (SIP horn)

• Audio upozornění

AdobeStock_432995243.jpeg

POPIS

SYSTÉMU

• Vizuální upozornění při přiblížení k zóně

  (LED projektor, reflektor, Maják, Hlasové upozornění (SIP horn), audio upozornění)

• Hlídání perimetru (security) - Reakce na překročení definovaného perimetru/zóny - využití

  UWB navigace indoor tagy nebo GPS pro outdoor – například notifikace ochranky, Majáky,

  Hlasové upozornění (resp. scénář KISSu), Projektory

• Požární a evakuační poplach - Reakce na detekovaný požár z EZS nebo vlastních detektorů, Rozsvícení únikových cest a      východů, Hlasové upozornění (SIP horn) – instrukce zaměstnancům, Maják, Scénář KISSu s eskalací

• Emergency tlačítko v případě nehody/zranění - Montované na vozíku nebo montované v hale, Zranění, Útok

BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ SYSTÉMY

Při pohybu manipulační techniky, je důležitá bezpečnost osob. Každý provoz musí být řádně označen bezpečnostními prvky. Naše světelné systémy s projekcí na podlahu či zeď jsou trvanlivé, viditelné a efektivní. Nahrazují tak pásky, samolepící značení nebo barvy, které se mohou zničit či opotřebovat.

robot-forklift-efficiently-sorting-hundreds-parcels-per-houragv3d-rendering.jpg

POPIS

SYSTÉMU

• Virtuálně promítané značení vyžaduje pouze obrazový projektor a nosič obrazu.

• Projektor je instalován ve vhodném prostoru vedle projekční plochy, strop nebo zeď.

• Bezpečnostní symboly si sami vybíráte

• Vybraný bezpečnostní symbol se promítá na vhodný povrch, dobře viditelný i za zhoršených světelných podmínek.

KDE NÁŠ SYSTÉM VYUŽIJETE

Nás systém Ize využít kdekoliv, kde je pohyb manipulační techniky a osob. Systém slouži k zajisténi zvýšené bezpečnosti osob a prevenci rizik na pracovišti.

Image by Palo Kertys
Image by Charlize Birdsinger
Image by Marcin Jozwiak
Industrial Building
banner-mini-vyroba-2.jpg

Obchodní centra, uzavřená parkoviště

Sklady

Logistická centra

Výrobní haly

Stavby

business-hand-with-mobile-phone.jpg

KONTAKT

Možná má vaše společnost specifické potřeby a váháte, zda vám může SAFETRON pomoci. Produkty vám rádi ještě podrobněji představíme a zodpovíme případné dotazy.

 

Zastihnete nás na níže uvedených kontaktech.

Telefon: +420 603 352 652

E-mail: iveta.konvicna@ontran.cz

bottom of page